Kopparpannans hemsida kapad med syfte att bygga kryptovaluta

Senaste uppdatering för återställelse/omarbetning: 2018-05-21 23:42

Bärgningsarbete
Aktivitet Progress
Extrahera bilder och dokument
100% Klart
Extrahera whisky från databas
100% Klart
Extrahera prov från databas
100% Klart
Extrahera inlägg från databas
100% Klart
Extrahera kölista från databas
100% Klart
Extrahera provanmälningar från databas
100% Klart
Extrahera medlemmar från databas
100% Klart
Extrahera forum från databas Ej planerat
Total progress
100% 100% Klart
Införandearbete
Aktivitet Progress
Etablera bas
70% 70% Klart
Skapa mallar för whisky
90% 90% Klart
Importera whisky
0% Klart
Skapa mallar för prov
50% 50% Klart
Importera provinfo
0% Klart
Skapa mallar för inlägg
50% 50% Klart
Importera inlägg
0% Klart
Skapa mallar för kölista
0% Klart
Importera kölista
0% Klart
Importera provanmälningar
0% Klart
Importera medlemmar
0% Klart
Total progress
15% 15% Klart