Kopparpannans hemsida kapad med syfte att bygga kryptovaluta

Senaste uppdatering för återställelse/omarbetning: 2018-07-13 21:20

"Progress" kan annars följas här: https://github.com/dan-solli/wp-kopparpannan
Bärgningsarbete
Aktivitet Progress
Extrahera bilder och dokument
100% Klart
Extrahera whisky från databas
100% Klart
Extrahera prov från databas
100% Klart
Extrahera inlägg från databas
100% Klart
Extrahera kölista från databas
100% Klart
Extrahera provanmälningar från databas
100% Klart
Extrahera medlemmar från databas
100% Klart
Extrahera forum från databas Ej planerat
Total progress
100% 100% Klart
Införandearbete
Aktivitet Progress
Etablera bas
100% 100% Klart
Skapa mallar för whisky
100% 100% Klart
Importera whisky
10%10% Klart
Skapa mallar för prov
100% 100% Klart
Importera provinfo
10%10% Klart
Skapa mallar för inlägg
100% 100% Klart
Importera inlägg
0% Klart
Skapa mallar för kölista
100%100% Klart
Importera kölista
100%100% Klart
Importera provanmälningar
0% Klart
Importera medlemmar
100%100% Klart
Total progress
90% 90% Klart